2000 Gildan® - Ultra Cotton® 100% Cotton T-Shirt.

2000-Natural-front_flat
2000-Natural-back_flat
2000-Natural-front_model
2000-Natural-back_model
2000-White-front_flat
2000-White-back_flat
2000-White-front_model
2000-White-back_model
2000-Ash*-front_flat
2000-Ash*-back_flat
2000-Ash*-front_model
2000-Ash*-back_model
2000-Dark Heather-front_flat
2000-Dark Heather-back_flat
2000-Dark Heather-front_model
2000-Dark Heather-back_model
2000-Sport Grey-front_flat
2000-Sport Grey-back_flat
2000-Sport Grey-front_model
2000-Sport Grey-back_model
2000-Black-front_flat
2000-Black-back_flat
2000-Black-front_model
2000-Black-back_model
2000-Blue Dusk-front_flat
2000-Blue Dusk-back_flat
2000-Blue Dusk-front_model
2000-Blue Dusk-back_model
2000-Cardinal Red-front_flat
2000-Cardinal Red-back_flat
2000-Cardinal Red-front_model
2000-Cardinal Red-back_model
2000-Carolina Blue-front_flat
2000-Carolina Blue-back_flat
2000-Carolina Blue-front_model
2000-Carolina Blue-back_model
2000-Charcoal-front_flat
2000-Charcoal-back_flat
2000-Charcoal-front_model
2000-Charcoal-back_model
2000-Daisy-front_flat
2000-Daisy-back_flat
2000-Daisy-front_model
2000-Daisy-back_model
2000-Forest-front_flat
2000-Forest-back_flat
2000-Forest-front_model
2000-Forest-back_model
2000-Gold-front_flat
2000-Gold-back_flat
2000-Gold-front_model
2000-Gold-back_model
2000-Indigo Blue-front_flat
2000-Indigo Blue-back_flat
2000-Indigo Blue-front_model
2000-Indigo Blue-back_model
2000-Kelly Green-front_flat
2000-Kelly Green-back_flat
2000-Kelly Green-front_model
2000-Kelly Green-back_model
2000-Light Blue-front_flat
2000-Light Blue-back_flat
2000-Light Blue-front_model
2000-Light Blue-back_model
2000-Lime-front_flat
2000-Lime-back_flat
2000-Lime-front_model
2000-Lime-back_model
2000-Maroon-front_flat
2000-Maroon-back_flat
2000-Maroon-front_model
2000-Maroon-back_model
2000-Navy-front_flat
2000-Navy-back_flat
2000-Navy-front_model
2000-Navy-back_model
2000-Orange-front_flat
2000-Orange-back_flat
2000-Orange-front_model
2000-Orange-back_model
2000-Prairie Dust-front_flat
2000-Prairie Dust-back_flat
2000-Prairie Dust-front_model
2000-Prairie Dust-back_model
2000-Purple-front_flat
2000-Purple-back_flat
2000-Purple-front_model
2000-Purple-back_model
2000-Red-front_flat
2000-Red-back_flat
2000-Red-front_model
2000-Red-back_model
2000-Royal-front_flat
2000-Royal-back_flat
2000-Royal-front_model
2000-Royal-back_model
2000-Sand-front_flat
2000-Sand-back_flat
2000-Sand-front_model
2000-Sand-back_model
2000-Stone Blue-front_flat
2000-Stone Blue-back_flat
2000-Stone Blue-front_model
2000-Stone Blue-back_model
2000-Texas Orange-front_flat
2000-Texas Orange-back_flat
2000-Texas Orange-front_model
2000-Texas Orange-back_model
2000-Dark Chocolate-front_flat
2000-Dark Chocolate-back_flat
2000-Dark Chocolate-front_model
2000-Dark Chocolate-back_model
2000-Vegas Gold-front_flat
2000-Vegas Gold-back_flat
2000-Vegas Gold-front_model
2000-Vegas Gold-back_model
2000-Irish Green-front_flat
2000-Irish Green-back_flat
2000-Irish Green-front_model
2000-Irish Green-back_model
2000-Iris-front_flat
2000-Iris-back_flat
2000-Iris-front_model
2000-Iris-back_model
2000-Military Green-front_flat
2000-Military Green-back_flat
2000-Military Green-front_model
2000-Military Green-back_model
2000-Olive-front_flat
2000-Olive-back_flat
2000-Olive-front_model
2000-Olive-back_model
2000-Ice Grey-front_flat
2000-Ice Grey-back_flat
2000-Ice Grey-front_model
2000-Ice Grey-back_model
2000-Jade Dome-front_flat
2000-Jade Dome-back_flat
2000-Jade Dome-front_model
2000-Jade Dome-back_model
2000-Light Pink-front_flat
2000-Light Pink-back_flat
2000-Light Pink-front_model
2000-Light Pink-back_model
2000-Metro Blue-front_flat
2000-Metro Blue-back_flat
2000-Metro Blue-front_model
2000-Metro Blue-back_model
2000-Sapphire-front_flat
2000-Sapphire-back_flat
2000-Sapphire-front_model
2000-Sapphire-back_model
2000-Tan-front_flat
2000-Tan-back_flat
2000-Tan-front_model
2000-Tan-back_model
2000-Safety Green-front_flat
2000-Safety Green-back_flat
2000-Safety Green-front_model
2000-Safety Green-back_model
2000-S. Orange-front_flat
2000-S. Orange-back_flat
2000-S. Orange-front_model
2000-S. Orange-back_model
2000-Cherry Red-front_flat
2000-Cherry Red-back_flat
2000-Cherry Red-front_model
2000-Cherry Red-back_model
2000-Kiwi-front_flat
2000-Kiwi-back_flat
2000-Kiwi-front_model
2000-Kiwi-back_model
2000-Azalea-front_flat
2000-Azalea-back_flat
2000-Azalea-front_model
2000-Azalea-back_model
2000-Heliconia-front_flat
2000-Heliconia-back_flat
2000-Heliconia-front_model
2000-Heliconia-back_model
2000-Sky-front_flat
2000-Sky-back_flat
2000-Sky-front_model
2000-Sky-back_model
2000-Tangerine-front_flat
2000-Tangerine-back_flat
2000-Tangerine-front_model
2000-Tangerine-back_model
2000-Heathered Cardinal-front_flat
2000-Heathered Cardinal-back_flat
2000-Heathered Cardinal-front_model
2000-Heathered Cardinal-back_model
2000-Heathered Indigo-front_flat
2000-Heathered Indigo-back_flat
2000-Heathered Indigo-front_model
2000-Heathered Indigo-back_model
2000-Heathered Navy-front_flat
2000-Heathered Navy-back_flat
2000-Heathered Navy-front_model
2000-Heathered Navy-back_model
2000-Heathered Sapphire-front_flat
2000-Heathered Sapphire-back_flat
2000-Heathered Sapphire-front_model
2000-Heathered Sapphire-back_model
2000-Pistachio-front_flat
2000-Pistachio-back_flat
2000-Pistachio-front_model
2000-Pistachio-back_model
2000-Galapagos Blue-front_flat
2000-Galapagos Blue-back_flat
2000-Galapagos Blue-front_model
2000-Galapagos Blue-back_model
2000-Safety Pink-front_flat
2000-Safety Pink-back_flat
2000-Safety Pink-front_model
2000-Safety Pink-back_model
2000-Antique Cherry Red-front_flat
2000-Antique Cherry Red-back_flat
2000-Antique Cherry Red-front_model
2000-Antique Cherry Red-back_model
2000-Antique Royal-front_flat
2000-Antique Royal-back_flat
2000-Antique Royal-front_model
2000-Antique Royal-back_model
2000-Antique Irish Green-front_flat
2000-Antique Irish Green-back_flat
2000-Antique Irish Green-front_model
2000-Antique Irish Green-back_model
2000-Orchid-front_flat
2000-Orchid-back_flat
2000-Orchid-front_model
2000-Orchid-back_model
2000-Mint Green-front_flat
2000-Mint Green-back_flat
2000-Mint Green-front_model
2000-Mint Green-back_model
2000-Cornsilk-front_flat
2000-Cornsilk-back_flat
2000-Cornsilk-front_model
2000-Cornsilk-back_model
2000-Natural-front_flat 2000-Natural-back_flat 2000-Natural-front_model 2000-Natural-back_model 2000-White-front_flat 2000-White-back_flat 2000-White-front_model 2000-White-back_model 2000-Ash*-front_flat 2000-Ash*-back_flat 2000-Ash*-front_model 2000-Ash*-back_model 2000-Dark Heather-front_flat 2000-Dark Heather-back_flat 2000-Dark Heather-front_model 2000-Dark Heather-back_model 2000-Sport Grey-front_flat 2000-Sport Grey-back_flat 2000-Sport Grey-front_model 2000-Sport Grey-back_model 2000-Black-front_flat 2000-Black-back_flat 2000-Black-front_model 2000-Black-back_model 2000-Blue Dusk-front_flat 2000-Blue Dusk-back_flat 2000-Blue Dusk-front_model 2000-Blue Dusk-back_model 2000-Cardinal Red-front_flat 2000-Cardinal Red-back_flat 2000-Cardinal Red-front_model 2000-Cardinal Red-back_model 2000-Carolina Blue-front_flat 2000-Carolina Blue-back_flat 2000-Carolina Blue-front_model 2000-Carolina Blue-back_model 2000-Charcoal-front_flat 2000-Charcoal-back_flat 2000-Charcoal-front_model 2000-Charcoal-back_model 2000-Daisy-front_flat 2000-Daisy-back_flat 2000-Daisy-front_model 2000-Daisy-back_model 2000-Forest-front_flat 2000-Forest-back_flat 2000-Forest-front_model 2000-Forest-back_model 2000-Gold-front_flat 2000-Gold-back_flat 2000-Gold-front_model 2000-Gold-back_model 2000-Indigo Blue-front_flat 2000-Indigo Blue-back_flat 2000-Indigo Blue-front_model 2000-Indigo Blue-back_model 2000-Kelly Green-front_flat 2000-Kelly Green-back_flat 2000-Kelly Green-front_model 2000-Kelly Green-back_model 2000-Light Blue-front_flat 2000-Light Blue-back_flat 2000-Light Blue-front_model 2000-Light Blue-back_model 2000-Lime-front_flat 2000-Lime-back_flat 2000-Lime-front_model 2000-Lime-back_model 2000-Maroon-front_flat 2000-Maroon-back_flat 2000-Maroon-front_model 2000-Maroon-back_model 2000-Navy-front_flat 2000-Navy-back_flat 2000-Navy-front_model 2000-Navy-back_model 2000-Orange-front_flat 2000-Orange-back_flat 2000-Orange-front_model 2000-Orange-back_model 2000-Prairie Dust-front_flat 2000-Prairie Dust-back_flat 2000-Prairie Dust-front_model 2000-Prairie Dust-back_model 2000-Purple-front_flat 2000-Purple-back_flat 2000-Purple-front_model 2000-Purple-back_model 2000-Red-front_flat 2000-Red-back_flat 2000-Red-front_model 2000-Red-back_model 2000-Royal-front_flat 2000-Royal-back_flat 2000-Royal-front_model 2000-Royal-back_model 2000-Sand-front_flat 2000-Sand-back_flat 2000-Sand-front_model 2000-Sand-back_model 2000-Stone Blue-front_flat 2000-Stone Blue-back_flat 2000-Stone Blue-front_model 2000-Stone Blue-back_model 2000-Texas Orange-front_flat 2000-Texas Orange-back_flat 2000-Texas Orange-front_model 2000-Texas Orange-back_model 2000-Dark Chocolate-front_flat 2000-Dark Chocolate-back_flat 2000-Dark Chocolate-front_model 2000-Dark Chocolate-back_model 2000-Vegas Gold-front_flat 2000-Vegas Gold-back_flat 2000-Vegas Gold-front_model 2000-Vegas Gold-back_model 2000-Irish Green-front_flat 2000-Irish Green-back_flat 2000-Irish Green-front_model 2000-Irish Green-back_model 2000-Iris-front_flat 2000-Iris-back_flat 2000-Iris-front_model 2000-Iris-back_model 2000-Military Green-front_flat 2000-Military Green-back_flat 2000-Military Green-front_model 2000-Military Green-back_model 2000-Olive-front_flat 2000-Olive-back_flat 2000-Olive-front_model 2000-Olive-back_model 2000-Ice Grey-front_flat 2000-Ice Grey-back_flat 2000-Ice Grey-front_model 2000-Ice Grey-back_model 2000-Jade Dome-front_flat 2000-Jade Dome-back_flat 2000-Jade Dome-front_model 2000-Jade Dome-back_model 2000-Light Pink-front_flat 2000-Light Pink-back_flat 2000-Light Pink-front_model 2000-Light Pink-back_model 2000-Metro Blue-front_flat 2000-Metro Blue-back_flat 2000-Metro Blue-front_model 2000-Metro Blue-back_model 2000-Sapphire-front_flat 2000-Sapphire-back_flat 2000-Sapphire-front_model 2000-Sapphire-back_model 2000-Tan-front_flat 2000-Tan-back_flat 2000-Tan-front_model 2000-Tan-back_model 2000-Safety Green-front_flat 2000-Safety Green-back_flat 2000-Safety Green-front_model 2000-Safety Green-back_model 2000-S. Orange-front_flat 2000-S. Orange-back_flat 2000-S. Orange-front_model 2000-S. Orange-back_model 2000-Cherry Red-front_flat 2000-Cherry Red-back_flat 2000-Cherry Red-front_model 2000-Cherry Red-back_model 2000-Kiwi-front_flat 2000-Kiwi-back_flat 2000-Kiwi-front_model 2000-Kiwi-back_model 2000-Azalea-front_flat 2000-Azalea-back_flat 2000-Azalea-front_model 2000-Azalea-back_model 2000-Heliconia-front_flat 2000-Heliconia-back_flat 2000-Heliconia-front_model 2000-Heliconia-back_model 2000-Sky-front_flat 2000-Sky-back_flat 2000-Sky-front_model 2000-Sky-back_model 2000-Tangerine-front_flat 2000-Tangerine-back_flat 2000-Tangerine-front_model 2000-Tangerine-back_model 2000-Heathered Cardinal-front_flat 2000-Heathered Cardinal-back_flat 2000-Heathered Cardinal-front_model 2000-Heathered Cardinal-back_model 2000-Heathered Indigo-front_flat 2000-Heathered Indigo-back_flat 2000-Heathered Indigo-front_model 2000-Heathered Indigo-back_model 2000-Heathered Navy-front_flat 2000-Heathered Navy-back_flat 2000-Heathered Navy-front_model 2000-Heathered Navy-back_model 2000-Heathered Sapphire-front_flat 2000-Heathered Sapphire-back_flat 2000-Heathered Sapphire-front_model 2000-Heathered Sapphire-back_model 2000-Pistachio-front_flat 2000-Pistachio-back_flat 2000-Pistachio-front_model 2000-Pistachio-back_model 2000-Galapagos Blue-front_flat 2000-Galapagos Blue-back_flat 2000-Galapagos Blue-front_model 2000-Galapagos Blue-back_model 2000-Safety Pink-front_flat 2000-Safety Pink-back_flat 2000-Safety Pink-front_model 2000-Safety Pink-back_model 2000-Antique Cherry Red-front_flat 2000-Antique Cherry Red-back_flat 2000-Antique Cherry Red-front_model 2000-Antique Cherry Red-back_model 2000-Antique Royal-front_flat 2000-Antique Royal-back_flat 2000-Antique Royal-front_model 2000-Antique Royal-back_model 2000-Antique Irish Green-front_flat 2000-Antique Irish Green-back_flat 2000-Antique Irish Green-front_model 2000-Antique Irish Green-back_model 2000-Orchid-front_flat 2000-Orchid-back_flat 2000-Orchid-front_model 2000-Orchid-back_model 2000-Mint Green-front_flat 2000-Mint Green-back_flat 2000-Mint Green-front_model 2000-Mint Green-back_model 2000-Cornsilk-front_flat 2000-Cornsilk-back_flat 2000-Cornsilk-front_model 2000-Cornsilk-back_model

2000 Gildan® - Ultra Cotton® 100% Cotton T-Shirt.

Color: Antique Irish Green

Adult sizes: 3XL

Price: Starting at $11.40 *

*Does not include decoration.

Product details:

|
  • 6.1-ounce, 100% cotton)
  • 50/50 cotton/poly (Dark Heather, Safety Pink, Safety Green, Safety Orange, Heathered Cardinal, Heathered Indigo, Heathered Navy, Heathered Sapphire)
  • 99/1 cotton/poly (Ash)
  • 90/10 cotton/poly (Sports Grey, Antique Cherry Red, Antique Irish Green, Antique Royal)
  • Seamless double-needle 7/8" collar
  • Double-needle sleeves and hem
  • Taped neck and shoulders
  • Tubular

Due to the nature of 50/50 cotton/poly neon fabrics, special care must be taken throughout the printing process.